Algemene Voorwaarden

 

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lekkersmetkersen.nl: bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere bestelling. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Producten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door lekkersmetkersen.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is indien men op het aanbod ingaat. De prijzen zijn in euro`s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Bestelling
Lekkersmetkersen.nl levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt lekkersmetkersen.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder opgaaf van redenen, in ongeopende, originele verpakking te retourneren. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Lekkersmetkersen.nl over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Levering
Lekkersmetkersen.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien Lekkersmetkersen.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
De bestellingen worden hoofdzakelijk verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten zoals in de winkelwagen bij de bestelling wordt aangegeven, tot een ordergrootte van 75,00 EUR inclusief BTW. Daarboven wordt er franco geleverd op 1 adres in Nederland. Naar België zijn de verzendkosten voor bestellingen vanaf 150,00 EUR inclusief BTW gratis.

Verzending
Lekkersmetkersen.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Lekkersmetkersen.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie
Lekkersmetkersen.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Lekkersmetkersen.nl op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is lekkersmetkersen.nl eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Lekkersmetkersen.nl te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de bedenktijd dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Lekkersmetkersen.nl of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens eigen rekening. Lekkersmetkersen.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Lekkersmetkersen.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door lekkersmetkersen.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van lekkersmetkersen.nl.

Terugbetalingen
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de bedenktijd worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Lekkersmetkersen.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Lekkersmetkersen.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het is verboden om afbeeldingen en teksten van de webshop Lekkersmetkersen.nl te kopiëren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lekkersmetkersen.nl.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Lekkersmetkersen.nl: bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere bestelling. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Producten
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door lekkersmetkersen.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is indien men op het aanbod ingaat. De prijzen zijn in euro`s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

Bestelling
Lekkersmetkersen.nl levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt lekkersmetkersen.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Over het retourneren van zendingen/producten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder opgaaf van redenen, in ongeopende, originele verpakking te retourneren. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van lekkersmetkersen.nl over de staat van de producten, wordt binnen 30 dagen het geld van de koper teruggestort.

Levering
Lekkersmetkersen.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Indien lekkersmetkersen.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
De bestellingen worden meestal verstuurd met pakketdienst DHL. De klant betaalt de verzendkosten zoals in de winkelwagen bij de bestelling wordt aangegeven, tot een ordergrootte van 75,00 EUR inclusief BTW. Daarboven wordt er franco geleverd op 1 adres in Nederland.

Verzending
Lekkersmetkersen.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is lekkersmetkersen.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Garantie
Lekkersmetkersen.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door lekkersmetkersen.nl op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is lekkersmetkersen.nl eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.

Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van lekkersmetkersen.nl te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist lekkersmetkersen.nl of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens eigen rekening. Lekkersmetkersen.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Lekkersmetkersen.nl is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door lekkersmetkersen.nl geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van lekkersmetkersen.nl.

Terugbetalingen
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door lekkersmetkersen.nl gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Overige bepalingen
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan lekkersmetkersen.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het is verboden om afbeeldingen en teksten van de webshop lekkersmetkersen.nl te kopiëren of te gebruiken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van lekkersmetkersen.nl.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2020 LekkersMetKersen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel